segunda-feira, 16 de junho de 2008

I just want...

I just want to know
I just want to feel
I just want to have
I just want to have fun
I just want to play
I just want to be happy
I just want to be someone to him
I just want holidays
I just want Summer
I just want river
I just want sea
I just want beach
I just want my friends
I just want him
I just want her
I just want them
I just want
I just want
I just want...

Sem comentários: